Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

تازه ها در این نسخه

افزایش دقت و سرعت در دسترسی به داده ها

 

 

امکان انتخاب نوع خروجی به صورت فایل Excel یا Text


    

   

  

پین کردن یادداشت ها و مشاهده آن


در قسمت یادداشت ها هر پیامی تایپ بفرمایید و سپس دکمه ی (ذخیره و سنجاق کردن) را کلیک نمایید. پیام ضمن ذخیره شدن در قسمت پایین صفحه، در بالای صفحه با نوار صورتی رنگ پین میشود.


  امکان قراردادن پیام و گزینه های انتخابی در خط فرایند،دکمه ها یا سرویس ها توسط مدیر سیستم

  • No labels