Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

تازه ها در این نسخه

ما به سلیقه شما احترام میگذاریم

در این نسخه کاملا شخصی سازی شده میتوانید رنگ و استایل پروژه را تغییر دهید و بهبود سرعت در جا به جایی بین فرمها را تجربه خواهید کرد.           

               امکان شخصی‌سازی ظاهر برنامه

                     مدیر پروژه می تواند برای سازمان خود به صورت اختصاصی استایل دلخواه خود

                     را طراحی کند.

 

            


 

 

ایجاد محدودیت در مشاهده پیام ها

با این قابلیت میتوانید با زدن دکمه اعلان ها پیامهای خود را به تفکیک مشاهده نمایید.


                                   


                        


  

 

   


  • No labels