موارد جدید نسخه 

 کنترل ثبت گزارش ویزیت

        با فعال شدن تنظیم اجبار گزارش ویزیت، در زمان خروج از فروشگاه در صورتی که ثبت سفارش صورت نگرفته باشد، پیامی نمایش داده می شود که نیاز به ثبت گزارش ویزیت می باشد. باید یکی از نوع های گزارش ویزیت انتخاب شد و با توجه به نوع آن گزارش مدت زمان حضور در فروشگاه و همین طور اجباری بودن ثبت تصویر در گزارش ویزیت لحاظ می شود.


نمایش وضعیت مشتری در نقشه 

در نقشه ای که در صفحه مشتریان قرار دارد این قابلیت  افزوده شده است که کاربر بتواند وضعیت همه مشتریان ( ویزیت شده ، ویزیت نشده ، سفارش داده شده ، بلاک موقت و بلاک داعم ) را بررسی کند و با استفاده از فیلتر آنها را دسته بندی کند .                     


 تابلو اعلانات

در داشبورد کاربر منویی با عنوان ( تابلو اعلانات ) افزوده شده است که به وسیله کاربر میتواند با استفاده از آن به تابلو اعلانات  دسترسی آسان داشته باشد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                         


مکانیزم مرابیاب در کنترل فاصله کاربر از مشتری 

             در صورتی که کنترل فاصله مجاز تا مشتری برای کاربر فعال باشد و خطای فاصله غیر مجاز تا مشتری به کاربر نشان داده شود ، این قابلیت افزوده شده تا موقعیت مکانی کاربر بروزشود .

                              
اصلاح مصرف باتری در دستگاه

در کنترل GPS در دستگاه ، مجوزی از کاربر گرفته می شود تا کنترل GPS آن به صورت لحظه ای انجام نشود و تنها در صورتی کنترل می شود که کاربر در حال ورود به فروشگاه باشد در نتیجه مصرف باطری دستگاه کاهش پیدا می کند.  


           


                                                     موارد نسخه بعدی                  موارد نسخه قبل

                                                                                                                                                                      
        
  
  • No labels