Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

روشهای ایجاد حواله بین انباری

كنترل موجودي در حواله بين انباري

  • نکته:
  •          باید توجه کنید در حواله بین انباری قیمت کالا ها از قسمت ریالی انبار امکان پذیر می باشد و در سند حواله بین انباری قسمتی برای درج یا تغییر قیمت وجود ندارد.
  • No labels