Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

عدم اپديت قيمتهاي كمتر از خريد كالا

در صورت فعال بودن ، با ثبت فاكتور خريد جدید ،قيمت خريد در اطلاعات كالا تغيير مي كند اگر که قيمت خريد جديد، از قيمت خريد در اطلاعات كالا بيشتر باشد


تنظيم اتومات قيمت خريد با ثبت خريد

با ثبت فاكتور خريد ، قيمت هاي خريد تب حسابداري كالا بطور اتومات آپديت شود. 


اعمال قيمت خريد ناخالص در اطلاعات كالا

در صورت فعال بودن اين تيك ، قيمت خريد ناخالص در تب حسابداري در اطلاعات كالا اعمال خواهد شد. در صورت غير فعال بودن تيك ، قيمت تمام شده موجود در فاكتور در اطلاعات كالا بروزرساني مي شود


انتخاب کالا بر اساس تامین کننده (f12)

در صورتی که این گزینه تیک شده باشد ، در ثبت فاکتور خرید، کالاهای انتصاب شده به تامین کننده فقط در لیست کالاها جستجو می شود. این محدودیت در فاکتور خرید ، برگشت خرید ، سفارش خرید اعمال می شود


سند تامين كننده بصورت ناخالص

در صورتي كه اين تيك فعال باشد، در سند فاكتور خريد ، رديف تخفيف بصورت جداگانه آورده مي شود و مبلغ فاكتور خريد بصورت خالص در حساب تامين كننده اعمال نمي شود


عدم محاسبه مالیات در قیمت تمام شده کالا

چنانچه در فاکتور خرید به تامین کننده مالیات پرداخت کنیم و بازای ان مالیات از مشتری دریافت نکنیم. در این صورت مبلغ مالیات را به قیمت تمام شده کالا اضافه میکنیم و باید تیک "عدم محاسبه مالیات در قیمت تمام شده کالا " را برداریم و مبلغ مالیات در معین موجودی کالا ثبت سند خواهد شد.

در صورتیکه در فاکتور خرید مالیات پرداخت میکنیم و بازای ان مالیات از مشتری مبلغ دریافت میکنیم باید تیک  "عدم محاسبه مالیات در قیمت تمام شده کالا " را قرار دهیم.

  • No labels