Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

استقرار نرم افزار iOrder به دوره ای پس از عقد قرارداد اطلاق می شود که راه اندازی و آموزش صورت می گیرد.

...

 • سرفصل های آموزش حضوری برای نسخه اپلیکیشن به شرح زیر است:
  1. لاگین کردن به تبلت و شرح منوی چک کردن اینترنت قبل از لاگین.
  2. شرح منوی بروزرسانی و مشکلات احتمالی هنگام بروزرسانی و توضیح خطاها.
  3. آموزش ثبت سفارش برای مشتری.
  4. آموزش انجام فعالیت های جانبی برای مشتری شامل ثبت گزارش ویزیت، ثبت موقعیت مکانی مشتری،
  5. گرفتن عکس و پر کردن فرم.
  6. آموزش روش های مختلف مرتب کردن کالاها هنگام ویزیت.
  7. شرح و توضیح منوهای فعالیت ها، گزارش فعالیت ها و سفارش ها.
  8. آموزش استفاده از منوی گزارش فروش و ساخت گزارش.
  9. شرح تنظیمات نرم افزار.
  10. توضیح روال ارسال سفارشات و فرآیند تایید و تغییر سفارشات توسط مدیر.
  11. توضیح خطاهای احتمالی و دلایل آن.

 

 1. تغییرات:

تغییر شرایط و مقادیر این پیوست فقط با توافق طرفین و از طریق تنظیم الحاقیه امکان پذیر خواهد بود.

 

 

امضای خریدار                                                                                                       امضای فروشنده