3.2.4

اصلاحات

 • [RCT-2554] - ایراد وارد کردن اطلاعات گرید
 • [RCT-2690] - ایراد در نحوه انتخاب ستون ها
 • [RCT-2690] -عدم مشاهده پیوست در قسمت مشاهده فرم

3.2.3

اصلاحات

 • [RCT-2671] - عدم نمایش جلسات در گوشی آیفون     
 • [RCT-2695] - عدم نمایش رنگ ها در گزارش
 • [RCT-2703] - در عنوان نامه ها کلمه ارجاع و پاسخ دوبار تکرار نشود
 • [RCT-2701] - مقدار نگرفتن دراپ   
 • [RCT-2677] - عدم نمایش دیتا
 • [RCT-2679] - فوروارد نامه در کارتابل 
 • [RCT-2676] - عدم وجود اطلاعات در فرم چک های دریافتنی
 • [RCT-2693] - تغییرات جدید در کارتابل 
 • [RCT-2683] - حذف و خالی نشدن فیلترها در بار                                                                                      

3.2.2

اصلاحات

 • [RCT-2617] - بررسی فعال و غیر فعال شدن فیلدها در جزییات فروش                                    
 • [RCT-2634] - مشکل در uiVisible                                                                                    
 • [RCT-2591] - ایراد در ویرایش                                                                                         
 • [RCT-2679] - فوروارد نامه در کارتابل                                                                                 
 • [RCT-2660] - اضافه کردن error boundary برای هندل کردن خطای های مربوط به کانکشن          
 • [RCT-2661] - افزودن دکمه بعدی و قبلی به فرم و صفحه show                                               
 • [RCT-2669] - کار نکردن دکمه بستن در کارتابل در حالت موبایل
 • [RCT-2673] - حل مشکل نمایش همه ی ستون ها در دیالوگ انتخاب ستون های جداول   
 • [RCT-2668] - کرش در استیمول هنگام استفاده از Oauth2                                                                
                                          

3.2.0

اصلاحات

 • [RCT-2639] - اعمال درگ و دراپ در دیالوگ انتخاب سطرها و انتخاب 10 تا در صورت نبود دیفالت
 • [RCT-2663] - تغییرات جدید در کارتابل
 • [RCT-2568] - نمایش اشتباه تاریخ در گرید
 • [RCT-2655] - نمایش گریدی گزارشات سرویسی
 • [RCT-2664] - کرش برنامه هنگام نت نداشتن
 • [RCT-2657] - اجرا نکردن درخواست سرویس ولیدیشن در ویرایش اینلاین
 • [RCT-2489] - عدم نمایش لوگو در stimulsoft

3.1.20

اصلاحات

 • [RCT-2567] - ایراد در پنجره نمایش ستون ها
 • [RCT-2641] - چک کردن استاتوس ریسپانس قبل از باز کردن ایمیج دیالوگ
 • [RCT-2656] - باگ در تکست ادیتور
 • [RCT-2644] - خروجی اکسل در ساب پنل ها
 • [RCT-2637] - رفع مشکل وندورز دراپ دان (پرفورمنس)
 • [RCT-2645] - تغییرات در گردش نامه
 • [RCT-2640] - تغییرات جدید در اتوماسیون
 • حذف فیلتر های فرم در حالت امبد پروژه
 • No labels